mate1 dating aite - Ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas

Ngunit sadyang matigas ang ulo at walang pagtalima ang mga kaanib nito dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang nagba-blog sa kabila ng pagbabawal ng kanilang pamunuan sa Central.Kaya't huwag po kayong magtaka kung bakit kailangan nilang GUMAMIT ng "ALYAS".

Free video chat with aunties - Ano ang maghari sa pagdating ni magellan sa pilipinas

Ang isa pa ay isang Pilipino na nagngangalang Felix Manalo na nagtuturo na siya ay ang anghel na umaakyat sa sikatan ng araw sa aklat ng Apocalipis kapitulo 7.

Ang isa pa ay isa pa ring Pilipino na nagngangalang Salvador Payawal, na nagturo na ang pagdating na muli ng Panginoong Hesukristo sa lupa ay sa ika-1 ng Enero 2001 sa ganap na ng umaga.

What he is doing is considered a misrepresentation of the Iglesia ni Cristo dahil sa kanyang mga sala-salang opinyon.

Naku, sa KALITUHAN ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, pinalalagay nilang sila'y dapat pa ring sumunod sa BATAS ng mga HUDYO at feeling nila ay mga ISRAELITA sila.

Sa madaling sabi, ang mga pagkaing GINAWA ng DIOS na MALINIS na, walang karapatan ang IGLESIA ni CRISTO kay Manalo na tawagin itong MARUMI!!!

Dahil ito na ang NAPAGKASUNDUAN sa Unang KONSILYO ng Iglesia noong 50 A. dahil HINDI kami HUDYO kaya't hindi na kami sakop ng batas ni Moises!

Nagsalita roon si Kapatid na Felix Manalo at ang kasama niyang mga Ministro.

Ipinahayag doon ng mga nagsalita na ang Iglesia Katolika Romana ay hindi itinatag ni Cristo kundi itinatag ng Diablo.".

Subali’t tingnan natin kung sino ang magiging kasangkapan ng Dios na Kanyang gagamitin sa pangangaral ng kaluwalhatian ng Kanyang pangalan sa mga Gentil o sa bayan ng Dios sa silangan o sa Malayong Silangan.

Sa aklat ng Isaias ay sinasabi - Ibig kong ipapansin sa inyo kung ano ang sinasabi ng talata.

Marahil ay upang mailihis nila ang Central sa kanilang tunay na pagkakakilanlan.

Tags: , ,